Website Loader
“POTRZEBNA ENERGIA? CZAS NA PHOTOVOLTAICS!”

Więcej
o nas

Photovoltaics

zakochani w słońcu

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki pod firmą Photovoltaics Creative S.A. jest realizacja inwestycji pod nazwą „Odnawialne źródła energii-elektrownia słoneczna na terenie Polski”. (...)

więcej o photovoltaics

O photovoltaics

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki pod firmą Photovoltaics Creative S.A. jest realizacja inwestycji pod nazwą „Odnawialne źródła energii-elektrownia słoneczna na terenie Polski”. Spółka przy współpracy Laboratorium Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej opracowała koncepcję modułowego systemu fotowoltaicznego o mocy 5 MWp. Na podstawie powyższego opracowania powstaje projekt techniczny elektrowni słonecznej, która stanie się największym tego typu przedsięwzięciem w Polsce.

Spółka jest członkiem Klastra Technologii Fotowoltaicznych, którego misją jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju nauki i przedsiębiorstw branży fotowoltaicznej poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy przedsiębiorców i instytucji w regionie. Koordynatorem Klastra jest Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

W związku z kierunkiem działalności spółki – Photovoltaics Creative S.A. współpracuje głównie z Politechniką Warszawską.

Energia z nieba

Czym jest energia słoneczna

Słońce jest podstawowym źródłem energii dla naszej planety. Przed milionami lat (...)

Energia z nieba

Słońce jest podstawowym źródłem energii dla naszej planety. Przed milionami lat energia słońca docierająca do ziemi została uwięziona w węglu, ropie naftowej, gazie ziemnym itp. Również słońcu zawdzięczamy energię jaką niesie ze sobą wiatr czy fale morskie. Można także bezpośrednio wykorzystywać energię słoneczną poprzez zastosowanie specjalnych systemów do pozyskiwania i akumulowania energii słonecznej. Promieniowanie słoneczne jest to strumień energii emitowany przez Słońce równomiernie we wszystkich kierunkach.

W Polsce generalnie istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego przy dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących tę energię do charakteru, struktury i rozkładu w czasie promieniowania słonecznego. Największe szanse rozwoju w krótkim okresie mają technologie konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego, oparte na wykorzystaniu kolektorów słonecznych.

Solarna Polska

Zasoby energii słonecznej w Polsce

Z punktu widzenia wykorzystania energii promieniowania słonecznego w kolektorach (...)

Solarna Polska

Z punktu widzenia wykorzystania energii promieniowania słonecznego w kolektorach płaskich najistotniejszymi parametrami są roczne wartości nasłonecznienia (insolacji) - wyrażające ilość energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni płaszczyzny w określonym czasie.

Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą waha się w granicach 950 - 1250 kWh/m2, natomiast średnie usłonecznienie wynosi 1600 godzin na rok. Warunki meteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem promieniowania słonecznego w cyklu rocznym. Około 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od początku kwietnia do końca września, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16 godz./dzień, natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie.

Instytucje pokrewne

Linki

instytucje pokrewne

Wykaz instytucji związanych z Odnawialnymi Źródlami Energii.

Instytucje pokrewne

Instytucje pokrewne

- Europejskie Centrum Energii Odnawialnej EC BREC - 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32, tel./fax 0-22 848-48-32, 80-761, Gdańsk, ul. Reduta Żbik 5, tel. 0-58 301-57-88
- Krajowa Agencja Poszanowania Energii - 00-560 Warszawa, ul. Mokotowska 35, tel. 0-22 626-09-10
- Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii - 25-001 Kielce 1, ul. Szwoleżerów 37, tel. 0-41368-72-54
- Polska Geotermalna Asocjacja - 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7, tel. 0-12 632-2435
- Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej - 71-324 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 154, tel. 091 48 77 535, fax 091 48 75 014
- Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM - 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32, tel. 0-22 849-32-31/ 279, fax 832-41-29
- Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej - ISES - 00-049 Warszawa, ul. Świętokrzyska 21, tel. 0-22 826-97-77, fax 826-98-15 Fotowoltaika Polska PVPL
- Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej - 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 75, tel: 58 342 2569, fax: 58 342 2979, e-mail: ptew@ptew.pl
- Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych - 86-300 Grudziądz, ul. Królowej Jadwigi 1, sekretariat: ul. Rybacka 14, tel. 056-46-49-644, fax. 056-46-49-643, e-mail: biuro@trmew.pl, www.trmew.pl
- Towarzystwo Wspierania Elektrowni Wiatrowych Vis Venti - 71-324 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 154, tel. 0-91 48-77-535, fax 48-75-01
- Projekt "Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym z wykorzystaniem OZE"
- Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych - 86-300 Grudziądz, ul.Królowej Jadwigi 1, tel.0-56 4649644; fax.0-56 4649643
- Polskie Towarzystwo Biomasy - 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32, p. 136, tel. 0-22 4980774 ; fax. 0-22 8491737
- Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej - 02-683 Warszawa, ul. Gotarda 9, tel. +48 (22) 548 49 99, fax +48 (22) 548 49 98, www.pigeo.pl, e-mail: pigwo@pigeo.pl

“POTRZEBNA ENERGIA? CZAS NA PHOTOVOLTAICS!”
Napisz do nas

Informacje kontaktowe


PHOTOVOLTAICS CREATIVE SPÓŁKA AKCYJNA
41 – 400 Mysłowice,
Plac Wolności 6 lok. 5.
Tel./fax 32 222 09 94

KRS 0000393692
REGON 242702022
NIP 222-08-91-574

Kontakt

Imię i nazwisko: Email: Tytuł: Treść: